Warsztaty w ramach Festiwalu Perfomatywnego Nurkowie i Astronautki

WARSZTAT „ŻYCZLIWOŚĆ

ŻYCZLIWOŚĆ jest blisko troski, blisko otwartości, blisko poczucia, że mnie obchodzi więcej niż to, co w najbliższym moim otoczeniu. Życzę komuś/czemuś dobrze – mam dobre intencje, wysyłam dobre myśli, wykonuje gesty życzliwości. Podaję numer telefonu sąsiadce-seniorce, by zadzwoniła w razie potrzeby, zakładam maseczkę w przestrzeni publicznej w geście troski o innych i o siebie. Zmieniam nakładkę na zdjęcie profilowe w geście troski o ważne sprawy, mało widoczne grupy. Czy to wystarczy? Co to jest za moment kiedy zaczyna mnie obchodzić coś poza moja bańką? Co praktykujesz, by być otwartą/tym na innych? Jak ćwiczyć dobro? Jak praktykować troskę? Zapraszamy do laboratorium wytwarzania wspólnych praktyk życzliwości i troski.

Warsztaty współprowadzone z Aleksandrą Antoniuk

WSPÓLNE ZANURZENIE / KRĄG I / BEZ ZNACZENIA

Cykl 7 spotkań twórców i twórczyń
Bez znaczenia

Wdech, wydech,
Jesteś,
Wystarczy.
Mówisz jeśli potrzebujesz.

Żyjemy w świecie nadanych znaczeń.
Produkujemy w każdym momencie nowe znaczenia, słowami, ruchem, światłem, dźwiękiem, ubraniem, rekwizytami, falami, wibracjami otoczenia.

Przez siedem kolejnych śród między 19 a 21 postaramy się pobyć w świecie bez nadanych znaczeń.
Nienazywanie sytuacji pomaga poczuć to co się pojawia, to co jest w chwili, co czujemy.
Zapraszamy do wspólnego milczenia, uważnych rozmów, ruchu, współ-odczuwania, dzielenia się (bądź nie) tym, co przychodzi.

Spotkania współprowadzone z Tomkiem Krynickim

Warsztaty i krąg były częścią cyklu BUTLA Z TLENEM
Warsztaty teatralno-performatywne, skupione tematycznie wokół haseł rozpoznanych jako istotne dla tkanki społecznej oraz dla sztuki wartości m.in. empatia, solidarność, odwaga, gościnność, różnorodność.
Prowadzący i prowadzące proponowali działania twórcze on i off-line pozwalające eksplorować hasła w różnych formach, w kolektywnym działaniu.

Produkcja festiwalu: Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Więcej o festiwalu TUTAJ

category

date